بهترین مرکز نروفیدبک در کرج: این بازی کمرویی کودکان را درمان کنید

بهترین مرکز نروفیدبک در کرج: این بازی کمرویی کودکان را درمان کنید

از فرزندتان بخواهید معلم شما شود و آنچه را که در کلاس یاد گرفته به شما یاد بدهد. یا از او بخواهید به عروسک هایش که بچه‌های تنبلی هم هستند، درس بدهد. خواهید دید که او با تصور کردن خودش در موقعیتی قدرتمند و اثرگذار، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و به خوبی از پس اجرای نقش برمی آید. کودکان کمرو در موقعيت های متعددي مانند ميهمانی ها، مدرسه و … دچار مشکل هستند

Related posts