بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی

غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج ,

بررسی آپراکسی دوران کودکی و ویژگی های گفتاری آن|گفتار توان گستر میدان اسبی   جناب آقای احسان کاویانی )نویسنده مسئول( آپراکسی دوران کودکی یک اختلال نورولوژیکی در دوران کودکی است که در غیاب نقص عصبی-حرکتی، پیوستگی و صحت گفتار دچار مشکل می شود به دو علت تشخیص این اختلال سخت است؛ اول آن که تا کنون فهرست کاملی از ویژگی های منحصر به فرد این اختلال ارائه نشده است و دوم آن که تا به حال، آسیب نورولوژیکی خاصی یافت نشده است که علت این اختلال باشد اما با وجود…

Read More

مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت

منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین

مقایسه اختلال بلع در بیماران پارکینسون نوع ترمور و غیر ترمور رجیدیتی|گفتار توان گستر گوهردشت   سرکار خانم شهره شاکری )نویسنده مسئول( _سرکار خانم زهرا قریشی )نویسنده مسئول( _جناب آقای اکبر دارویی )نویسنده مسئول( پارکینسون یک بیماری پیشرونده عصبی است که در نتیجه تخریب سلولهای دوپامینرژیک، بهویژه در جسم سیاه هستههای قاعده ای به وجود میآید و منجر به سطوح بالای مهاری در منطقه حرکتی مناطق قشر فرونتال میشود که با هسته های قاعده ای در ارتباط هستند پارکینسون انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها نوع ترمور و غیر ترمور)رجیدیتی(…

Read More

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر   سرکار خانم تکتم مالکی شاه محمود _سرکار خانم زهرا سلیمانی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم یلدا کاظمی _سرکار خانم فاطمه حارث آبادی _سرکار خانم نگار اقبال هدف: یکی از مهم ترین و بارزترین نقایص شناختی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی رشدی ) DLD ( نقص حافظه فعال و به طور خاص تر، نقص در حافظه کوتاه مدت واجی ) pSTM ( است که…

Read More

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر

غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج ,

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر   قریشی )نویسنده مسئول( مقدمه: آسیب های وارده به مغز، علل مختلفی من جمله ضربه های مغزی و سکته مغزی دارد یکی از مهم ترین مشکلاتی که در اثر بروز آسیب به نیمکره راست مغز ایجاد می شود، مشکل در مهارت های کاربردشناسی زبان است ارزیابی این مهارت پس از آسیب نیمکره راست، نیاز به ابزارهایی جامع دارد تا زیرمجموعه ی این مهارت را تماماً موردبررسی قرار…

Read More

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت   سرکار خانم مونا بهروزی مقاله حاظر به منظور مقایسه آگاهی واجی بین دو گروه دانش آموز ناشنوا دارای کاشت و بدون کاشت حلزون در مقطع چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفته است برای سنجش از آزمون تشخیص مهارت خواندن استفاده شد، نتایج بدست آمده از این آزمونها درمجموعه ای از نظریه های رشدی، ذهنی و زبانی مورد بررسی قرار گرفت  آگاهی آوایی و توانایی رمزگشایی واجی مهمترین فاکتورهای تسلط و توانایی در خواندن افراد بخصوص ناشنوایان میباشد…

Read More

بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد

بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد   جناب آقای عبدالرضا یاوری )نویسنده مسئول( _جناب آقای سهراب یاوری _سرکار خانم اکرم ولی زاده زمینه و هدف:  با توجه به این که مشکلات صوتی می تواند تاثیر زیادی بر توانایی کاری معلمان و در نتیجه جامعه داشته باشد، هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان دبستان های شهر اراک بود مواد و روش ها: این مطالعه شیوع اختلال صوت را در 569 معلم پایه اول تا ششم دبستان های شهر اراک با استفاده از پرسش…

Read More

مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج

مروری بر رابطه دوزبانگی و عملکردهای اجرایی|گفتار توان گستر میدان کرج   سرکار خانم فاطمه جازم )نویسنده مسئول( _سرکار خانم اسماء قاسمی مقدمه: امروزه یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است مسئله دوزبانگی است از جمله مواردی که در این حیطه به آن پرداخته شده است ارتباط بین سن اکتساب زبان دوم و عملکردهای شناختی استعلی رغم مطالعات متعددی که در زبان های مختلف در این زمینه صورت گرفته است، اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد از این رو مطالعه حاضر برآن شده است…

Read More

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتار توان گستر حصارک

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتار توان گستر حصارک   سرکار خانم محبوبه شرفه )نویسنده مسئول( مقدمه آنومیا یا اختلال نامیدن، علامت اصلی زبانپریشی محسوب میشود  اگرچه درمان های مختلفی در زمینه نقص نامیدن وجود دارد، اما با توجه به ظهورتکنولوژی، یکی از شیوه های گسترش یافته امروزی، استفاده از کامپیوترها در درمان می باشد  هرچند اثربخشی درمان های کامپیوتری در زبان های مختلف بررسی شده است، اما به علت عدم بررسی این درمان ها در زبان فارسی، مطالعه حاضر با هدف تعیین…

Read More

بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری

بررسي وضوح گفتار و درصد همخوانهای صحیح كودكان 16 تا 66 ماهه عادي فارسي زبان |گفتار توان گستر مطهری   سرکار خانم اکرم ولی زاده )نویسنده مسئول( مقدمه: وضوح گفتار به حدود و وسعت سیگنالهای اکوستیکی که گوینده تولید می کند و شنونده به درجاتی آن را صحیح دریافت می کند و pcc به درصد همخوانهای به طور صحیح تولید شده، اشاره دارد در این پژوهش بررسی pcc و وضوح گفتار کودکان 36 تا 64 ماهه ی فارسی زبان نرمال شهر اراک مورد بررسی قرار گیرد روش بررسی: در این…

Read More

ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک

ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک   سرکار خانم مریم ملکیان )نویسنده مسئول( _سرکار خانم تبسم عظیمی _سرکار خانم زهراسادات قریشی _جناب آقای اکبر دارویی مقدمه: آگاهی صرفی یکی از ابعاد آگاهی فرازبانی و به معنای توانایی دستورزی تکواژهای تشکیل دهندۀ کلمه و آگاهی از قواعد شکل گیری کلمات است تحقیقات نشان داده است که آگاهی صرفی در رشد تحصیلی دانش آموزان نقش دارد هدف این مطالعه، مرور تحقیقات در دسترس در زمینۀ آگاهی صرفی و ارتباط آن با صحت و درک خواندن در زبان های…

Read More