اکولیلیا چیست؟|گفتار توان گستر البرز 09121623463

اکولیلیا چیست؟|گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

اکولیلیا اصطلاحی است برای زمانهایی که کودک گفته های دیگران را تقلید و تکرار می کند استفاده می شود. به عنوان مثال اگر از فرزند خود بپرسید کیک می خوری ؟ بجای اینکه بگوید “بله” می گوید “کیک” . همچنین نوعی اکولالیا به نام “delayed echolalia” وجود دارد که کودک چیزهایی را که قبلا شنیده است تکرار می کند. به عنوان مثال، یک کودک ممکن است یک جمله از یک فیلم مورد علاقه خود را تکرار کند، حتی در زمانهایی که فیلم پخش نمی شود. تکرار جملات در کودکان را می توانیم همان اکولالیا بنایم .

آیا اکولالیا عادی است؟

در یک کلمه : گاهی اوقات طبیعی است.
اکولیلیا ، و یا تکرار آنچه شنیده می شود، یک بخش بسیار نرمال از رشد گفتار و زبان است. بچه هائی که در حال یادگیری صحبت کردن هستند بصورت مداوم از آن استفاده می کنند. اگر پسر یکساله ام بخواهد برود حمام ، به من می گوید “حم” ( او هنوز کلمه حمام را کامل نمی گوید). اگر از او بپرسم می خواهی بروی حمام ؟ نمی گوید “بله” ، بلکه دوباره می گوید “حم” . کودکان یاد می گیرند از تکرار آنچه در اطرافشان می شنوند استفاده کنند. سپس، با افزایش مهارت زبان شان ، آنها شروع به ساختن جملات خود می کنند و شما می بینید که استفاده از “تکرار” یا “اکو” کاهش می یابد.

با این حال، بعضی از کودکان این مرحله اکولیلیا را از دست نمی دهند. بعضی از بچه ها فقط گفته های دیگران را تکرار می کنند و به ندرت افکار یا جملات خود را مطرح می کنند. شاید ما دوست داشته باشیم که طوطی سخن گوی ما گفته های ما را تکرار کند ولی دوست نداریم که فرزندمان صرفا آنچه دیگران می گویند تکرار کنند!. بعضی از کودکان به هیچ وجه حرفی نمی زنند مگر آنکه یک تکه از فیلم و انمیشنی باشد که قبلا شنیده باشند. این نوع اکولالیا بخشی از رشد گفتار و زبان نیست می تواند نشان دهنده مشکلات کودک در یادگیری گفتار و زبان باشد.

کی باید اکولیلیا متوقف شود؟

کودکان در سن بین یک تا دوسالگی از طریق تکرار کلمات شما ، شما را مجذوب خود می کنند و به این طریق به شما می فهمانند که در حال یادگیری هستند. با این حال در سن دوسالگی آنها آرام آرام از جملات و کلمات خودشان استفاده می کنند. البته ممکن است در زمانهایی که سوالات پیچیده ( طول جملات سوالات بیشتر از چند کلمه باشد ) از آنها می پرسيد و یا مواقعی که دستورات چند مرحله به انها می دهید ( توپ رو از روی کمد بردار بزارش توی سبد قرمز .) آنها نیز از تکرار گویی و اکولالیا استفاده کنند ، با این حال غالب گفته های آنها ، کلمات و جملات خودشان است. یک کودک دو ساله نباید تمام گفته ها و کلماتش بصورت تقلید و اکولالیا باشد.

در سه سالگی شما اکولیلیا ( تکرار جملات کودکان ) بسیار کمتری در گفتار کودکتان می بینید. در این سن کودک با ساخت جملات ساده خودش با جهان پیرامونش ارتباط برقرار می کند. ممکن است شما در این سن تکرارگویی های بسیار جزئی از او ببینید اما گفتار کودک اغلب ناشی از افکار خودش هستند.

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts