لجبازی در کودکان مبتلا به نشانگان داون |گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

لجبازی در کودکان مبتلا به نشانگان داون |گفتار توان گستر البرز 09121623463

🔮 لجبازی در کودکان مبتلا به نشانگان داون

یکی از عمده اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به سندرم داون لجبازی است که در موارد شدید مانع از انجام امور آموزشی و توانبخشی مناسب میشود.شناخت دلایل زیر بنایی و رفع آنها وهمچنین الگوی درست تربیتی یکی از موارد مهم در روند درمان است.

🔮برخی از دلایلی که لجبازی را در این کودکان تشدید می‌کند :

۱.عدم گذاشتن وقت کافی برای کودک،بازی نکردن با او و بی حوصلگی والدین

۲.تناقضات رفتاری والدین (گاهی برای کودک وقت میگذارند و گاهی نه)

3.اضطراب و استرس در کودک که نوعی خشم درونی در او به وجود می آورد

۴.مشکلات فیزیکی مانند خستگی،گرسنگی،خواب ویا انواع بیماری ها و عفونت ها

۵.دخالت در فعالیت ها ورهبری کردن بازی های کودک

۶.انتقاد و گفتن جملات منفی به کودک مانند:تو بلد نیستی،تو نمیتونی و…

۷.انتظارات بیش از حد و نامتناسب با اقتضای سنی از کودک

۸.یکپارچه نبودن تربیتی پدر و مادر (مادر سخت گیر و پدر آسان گیر و یا برعکس)

۹.لجبازی والدین با هم

@Goftardarmaniiran

 

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts