چه زمانی باید به گفتاردرمانی مراجعه کنم |مرکز بررسی اختلالات یادگیری در البرز 09121623463

چه زمانی باید به گفتاردرمانی مراجعه کنم |مرکز بررسی اختلالات یادگیری در البرز 09121623463

 

اگر فرزندم؛ شیرخوار است و در مکیدن و بلعیدن مشکل دارد

در  هر سنی در مکیدن و بلعیدن و جویدن مشکل دارد

. در یک سال اول زندگی صداسازی و قان و قون ندارد.

* یک ساله است اما به صدا کردن اسمش واکنشی نشان نمی دهد.

در سال دوم زندگی از کلمه برای برقراری ارتباط استفادہ نمیکند

.دو ساله است اما جملات دو کلمه ای ندارد

. سه ساله است اما جملات سه کلمه ای نمیگوید

چهار ساله است اما گفتارش برای دیگران واضح نیست.

پنج ساله است اما در تلفظ بعضی صداها خطا دارد

ششں ساله و کلاس اولی است امادر یادگیری حروف الفبا، بخش کردن

کلمات و صداکشی مشکل دارد

کلاسں دوم است اما در روان خوانی کتاب درسی و جمله سازی مشکل دارد

کلاس سوم است اما در نوشتن انشا و درک معنای آنچه میخواند مشکل دارد. عملیات ریاضی را به خوبی انجام میدهد اما در حل مسئله های ریاضی مشکل دارد

*در هر سنی  که لکنت دارد

در هر سنی است و تو دماغی صحبت می کند

کم شنواست و  به این دلیل مشکلات گفتاری دارد

به دلیل ضعف یا فلجی اندامهای گفتاری خوب صحبت نمی کند

صدای او نسبت به همسن و سالانش گرفته است

تمام موارد بالا را در هر سن فرزندمان اگر متوجه شد به به گفتاردرمانگر مراجعه کنیم زیرا جلوی ضرر را هرجا بگیریم منفعت است.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

مراکز گفتار درمانی ساری( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی سمنان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی شهرکرد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی شیراز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی قزوین( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی قم( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

 

مراکز گفتار درمانی مشهد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی طوس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی همدان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی کرج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی البرز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی کرمان ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی کرمانشاه( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی گرگان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی یاسوج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی یزد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

پرویز اخگرپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

ناصر میرزایی دریانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

روزبه شکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

زیبا دلخواه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

حسین محمدزاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

حکیمه رزمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

پورینا نصیروش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

امیر پورصادق   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

سمیه حمیدنژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

سالار مهدی پناه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

 

Related posts