خودشکوفایی|کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در البرز 09121623463

خودشکوفایی|کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در البرز 09121623463

 

خودشکوفایی (به انگلیسیself-actualization) اصطلاحی در روان‌شناسی انسان‌گرایانه و به معنی محقق ساختن حداکثر توانایی‌های بالقوهٔ فرد توسط خودش است.[۱] خودشکوفایی به این پدیده اشاره دارد که انسان‌ها تمایل دارند فراتر از نیازهای اولیه خود یعنی همان نیازهایی که در هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو فهرست شده پیشرفت کنند. انسان‌ها می‌کوشند از طریق خودشکوفایی، از امکانات به شیوه‌ای بهینه استفاده کرده و تمامی استعدادهای پنهان خود را شکوفا کنند، حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان‌طور که آبراهام مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود».

معیارهای خودشکوفایی

به باور آبراهام مزلو، انسان خودشکوفا و برخوردار از سلامت روانی باید این معیارها را رعایت کند:

 • نامعلوم بودن آینده را تحمل کند و واقعیات را به صورتی کارآمد مشاهده و مطالعه کند
 • خود و دیگران را همان‌طور که هستند بپذیرد
 • رفتار و اندیشه‌ای خودجوش داشته باشد و دائماً در حال کنترل و رعایت تعارفات و قید و بندهای تحمیل‌شده از سوی محیط نباشد.
 • به جای خودمحور بودن، مسئله‌محور باشد (به دنبال راه حل مسائل باشد)
 • اهل شوخی و خنده باشد.
 • فعالیت زیادی داشته باشد.
 • زیر بار ارزش‌ها و رفتارهایی که فرهنگ غالب از او طلب می‌کند نرود اما به‌طور عمدی هم به دنبال غیرمتعارف بودن نباشد.
 • دغدغه بهبود زندگی بشریت را داشته باشد.
 • ارزش تجربیات ساده زندگی را به خوبی بداند
 • به جای داشتن تماس‌های زیاد با افراد بسیار، رابطه‌ای عمیق و رضایت‌بخش با چند نفر ایجاد کند
 • نگاهی منطقی به زندگی داشته باشد.

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

  تکتم مالکی شاه محمود   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  بنت الهدی عربی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسین یعقوبی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه رفیعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ندا ذبیح اله   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ساراحیدری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسین عباسی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سجاد گنج خانلو   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمدرضا صالحیان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی سعدالهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد کشاورزیان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حدیثه قمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهه فرمانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  صادق افتخاری فر   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حمیداله سهراب زهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه خوانچه زر   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ساجد صالحی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نجمه قنبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عیسی اسدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  بهاره میرزایی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  احسان امیری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سارا خاکساری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  جمیله داودی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پروانه شهابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نرجس نیکوکار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم رحمانیان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرناز تقی پور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهرا ده بزرگی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مهری صفری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  هنگامه اسدپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علیرضا حسینی فرزاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه ارجم مدپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نگین خوشوقت   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  کاظم سارخانی خرمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  راضیه اشکبوسی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 

Related posts