فروپاشی روانی|مرکز اختلالات یادگیری در البرز 09121623463

فروپاشی روانی|مرکز اختلالات یادگیری در البرز 09121623463

 

فروپاشی روانی (که به انفجار عصبی یا بحران روحی نیز شناخته می‌شود) اصطلاحی‌است غیر پزشکی برای توصیف دوره‌ای حاد و کوتاه مدت از یک آشفتگی خاص که ابتدا با مشخصه‌هایافسردگی یا اضطراب تظاهر می‌کند.[۱]

تعریف

عبارت‌های «فروپاشی روانی» و «بحران عصبی» فاقد تعاریف رسمی ازسوی سامانه‌های بیماری‌شناسی همچون طبقه‌بندی رفتارهای ناهنجار یا فهرست کدهای آی‌سی‌دی-۱۰ بوده و کم‌وبیش جایی در ادبیات علمی روز وابسته به بیماری‌های روانی ندارند.[۱][۲] باآنکه «فروپاشی روانی» لزوماً تعریف روشنی ندارد، بررسی افراد غیر متخصص چنین پیشنهاد می‌دهد که عبارت به واکنش درهم‌پریش زمان‌محدود حاد خاصی اشاره دارد، که عوارضی چون اضطراب و افسردگی را درپی‌داشته و معمولاً به‌واسطهٔ محرک‌های تنش‌زای بیرونی تسریع می‌شود.[۱] شرایط یادشده می‌تواند علائم روان پریشی همچون نشانه‌های متناظر با شیزوفرنی را نیز دارا باشد یا اینکه فاقد آن باشد.

این وضعیت در مواردی خاص پس از اینکه یک فرد از فعالیت روزمره به دلیل مشکلات رخ داده ناتوان می‌گردد نیز گاه با تک‌واژهٔ «فروپاشی» توصیف می‌شود.[۳]

علل

این فروپاشی‌ها انگیزه‌های گوناگونی دارند. در پژوهشی در سال ۱۹۹۶ روشن شد که پدیده‌هایی برخاسته از متزلزل شدن بنیاد روابط تنگاتنگ، همچون پدیدهٔ طلاق یا جدایی زناشویی، عامل ۲۴٪[۴]مشکلات کاری و در مدرسه عامل ۱۷٪ و مشکلات مالی عامل ۱۱٪ فروپاشی‌های روانی بوده‌اند. بررسی نشان می‌دهد که در ایالات متحده، مشکلات ناشی از بیماری‌ها و مسائل درمانی به‌عنوان یک عامل برای انفجار عصبی اهمیتشان بتدریج کاهش یافته، چراکه این شمار تا ۲۸٪ در سال ۱۹۵۷، ۱۲٪ در سال ۱۹۷۶ و تنها ۵٫۶٪ در سال ۱۹۹۶ از فروپاشی‌های روانی را شامل می‌شدند.[۴]

اختلالات مشابه

رپورت، تاد، لاملی و فیسیکارو پیشنهاد می‌دهند نزدیک‌ترین مقولهٔ تشخیص امراض در طبقه‌بندی رفتارهای ناهنجار برای فروپاشی روانی را اختلال سازگاری با نگرانی همراه‌با حالت افسردگی (حاد)دانست.[۱] اختلالات هم‌سازی و فروپاشی‌های روانی هر دو واکنش‌های حاد به تنش‌هایی‌اند که با از میان رفتن محرک تنش‌زا رفع می‌شوند. اگرچه طبقه‌بندی رفتارهای ناهنجار موارد اختلالات ثانوی ناشی از داغدار شدن را که عامل ۶ تا ۸٪ فروپاشی‌های روانیست، از این غائله مستثنی می‌داند.[۱]

فروپاشی روانی ممکن است برخی از ویژگی‌های اختلالات تنش‌زای حاد و اختلالات تنش‌زای پس از رویداد را به‌اشتراک داشته باشد که در آن، این اختلالات هرکدام در پاسخ به محرک تنش‌زای خارجی رخ داده و ممکن است با پریشان خوابی، کاهش تمرکز و دگردیسی خلق‌وخویی همراه باشد. بااین‌حال، علائم فروپاشی روانی شامل مجموعهٔ آسیب‌های روانی بازآزموده شده، گسستگیشخصیت، اختلال شخصیتی پرهیزگری و ازکارافتادن پاسخدهی عمومی که با دو اختلال دیگر همراه‌است، نبوده و محرک‌های تنش‌زای در پیوند با فروپاشی‌های روانی رویهمرفته از شدت کمتری برخورداراند.[۱]

فروپاشی روانی شاید بسیاری از وجنات اختلال اضطراب آمیخته با افسردگی را به‌اشتراک داشته باشد. بااین‌وجود، تعریف اختلال اضطراب آمیخته با افسردگی وضعیتی مزمن را نشان می‌دهد، در تضاد با طبیعت حاد و کوتاه‌مدت فروپاشی روانی.[۱]

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

  پروین هدایت فر    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسام عثمانی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  روناک ابراهیمی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  یونس قاسم پور    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ایرج داداشپور    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رحمن خضری    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام ولیلو    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی جلیلی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نسرین عباسقلی زاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سرگل دیندوست    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شیلان علیزاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  منصور آماده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام صبوری    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مرجان آقاکوچکیان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  معصومه رستمیان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مینا فتوحی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فهیمه کریمی وحید   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرهاد ترابی نژاد    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رابعه خلیلاوی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ندا عزیزی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 

Related posts