گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:وضعیت قرارگیری چین های صوتی

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:وضعیت قرارگیری چین های صوتی فونایشن نیازمند برقراری یک ارتباط اساسی بین شکاف بین لبه های سطح مدیال چین های صوتی و جریان هوای بازدمی است. چین های صوتی باید به اندازه کافی به هم نزدیک باشند تا جریان هوا باعث نوسان آن ها شود. اگر شکاف بیش از حد عریض باشد، کیفیت صدا نفسی یا آفونیک خواهد بود و تنها صدای توربولان بدون صدای پریودیک ایجاد خواهد شد. چنانچه جریان هوا بیشتر باشد، ممکن است شکاف عریض تر باشد؛ برعکس، جریان هوای کم به شکاف باریک…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:نیروی بازدمی

گفتاردرمانی خوب در کرج:نیروی بازدمی نیروی بازدمی نیروی موجود برای پیشبرد فونایشن به حجم هوای درون ریه ها، بازگشت الاستیک در جدار قفسه سینه و دیافراگم و قدرت عضلات شکمی و بین دنده ای بستگی دارد. به طور نرمال، بازدم پاسیو برای تقویت تکلم گفتاری کافی است. فریاد زدن وآواز خواندن نیازمند عمل دم با پره فونایشن عمیق تر به منظور ایجاد حجم ریوی بیشتر و ایجاد تقلای بازدمی فعال است. به دلیل آن که میزان حمایت تنفس لازم برای استفاده از صدای نرمال در مقایسه با ظرفیت ریه ناچیز…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:عملکرد هنگام تکلم

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:عملکرد هنگام تکلم عملکرد هنگام تکلم تکلم انسان نیازمند عملکرد هماهنگ دهان، فارنکس، حنجره، ریه ها، دیافراگم و عضلات شکم و گردن است. سه جزء بنیادی در این فرایند وجود دارد: فونایشن، رزونانس و آرتیکولایشن. فونایشن عبارت است از تولید صوت به وسیله ارتعاش چین های صوتی. رزونانس عبارت است از القای ارتعاش در سایر بخش های مجرای صوتی به منظور تنظیم برون ده حنجره. آرتیکولایشن عبارت است از شکل گیری صوت در قالب کلمات. فونایشن نقش حنجره در تولید صوت از قرن ها پیش شناخته شده…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارنگولوژی:عملکرد فارنکس در تنفس

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارنگولوژی:عملکرد فارنکس در تنفس عملکرد فارنکس در تنفس راه هوایی فوقانی، معبری است که شکل و سطح مترانزکشن آن در چند نقطه می تواند به صورت داینامیک تغییر کند. فارنکس بزرگترین و در عین حال انعطاف پذیرترین ناحیه به شمار می رود و در برابر کلاپس پاسیو ، حساس است. تداوم باز باقی ماندن فارنکس مستلزم عملکرد عضلات مخطط راه هوایی فوقانی هماهنگ با فعالیت عضلات پمپ تنفسی است. همچنین ، عضلات راه هوایی فوقانی هستند که تعیین می کنند هوا از طریق بینی استنشاق شود یا…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رفلکس های سیرکولاتوری

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رفلکس های سیرکولاتوری تحریک حنجره می تواند سرعت ضربان قلب و فشار خون را تغییر دهد. طی القای بیهوشی عمومی، انتوباسیون اندوتراکئال می تواند موجب برادی کاردی شود.نتیجه مستقیم تحریک تجربی حنجره بر فشار خون، هیپرتانسیون است؛ هرچند در شرایط بالینی، آثار برادی کاردی یا اکتوپی معمولا غلبه می کند و نتیجه نهایی، هیپوتانسیون خواهد بود . در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب، ممکن است فشار منفی راه هوایی،رسپتورهای حنجره را آنقدر شدید تحریک کند که آریتمی قلبی اتفاق افتد. تجربه بر روی حیوانات نشان می…

Read More

گفتار درمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رسپتورهای حسی

گفتار درمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رسپتورهای حسی رسپتورهای حسی حنجره تنها یک عضو حرکتی نیست؛ بلکه ناحیه ای است که در آن مجموعه ای از رسپتورهای حسی اثر گذار بر عملکرد تنفس و قلب و عروق قرار دارند. حنجره به طور متراکم به وسیله رسپتورهای حسی تغذیه می شود. تعداد فیبرهای حسی از منشا حنجره چند برابر ریه هاست. جالب است که مساحت سطح داخلی ریه ها به چندمتر مربع می رسد در حالی که حنجره تنها یک مدخل کوچک است. ثبت های تک رشته ای به عمل آمده از عصب…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:کنترل تهویه

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:کنترل تهویه کنترل تهویه حنجره درفاز همراه با تنفس، از سال ها پیش مورد توجه قرار داشته است. چنین فرض می شود که تمام حرکات تنفسی حنجره، پاسیو است و از جفت شدن بیومکانیکی حنجره به درخت تراکئوبرونشیال ناشی می شود. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که اعمال کشش رو به پایین بر حنجره، گلوت را متسع می کند. اما مشاهدات بالینی و شواهد آزمایشگاهی حاکی از آن است که حنجره در هنگام تنفس، فعالانه حرکت می کند و در حقیقت نقش مهمی در تنظیم تنفس…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:سرفه

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:سرفه سرفه رفلکس محافظتی مهم دیگر حنجره، سرفه است که سبب به خارج پرا شدن موکوس و مواد خارجی از ریه می شود. سرفه می تواند به عنوان یک عمل اختیاری یا به عنوان یک پاسخ رفلکسی نسبت به تحریک حنجره یا رسپتورهای ریه ایجاد شود. رفلکس سرفه طی خواب مهار می شود بنابراین با عمیق تر شدن مراحل خواب، محرک قوی تری برای ایجاد سرفه لازم است. سرفه در خواب عمیق نمی تواند ایجاد شود مگر آن که عامل محرک ابتدا باعث سبک تر شدن خواب…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:عملکرد حنجره هنگام تنفس و محافظت

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:عملکرد حنجره هنگام تنفس و محافظت عملکرد حنجره هنگام تنفس اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:حرکات حنجره

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:حرکات حنجره آناتومی کاربردی تا سال های اخیر اطلاعات محدودی راجع به حرکات حنجره وجود داشت زیرا مشاهدات اساسابه وسیله لارنگوسکوپی با آینه و فلوروسکوپی با ماده حجب به دست آمده بود.در نتیجه مدل های مربوط به حرکات حنجره اصولا دو بعدی بود.ترسیمات مربوط به گلوت در بسیاری از کتاب های تکست بر پایه مشاهدات حاصل از لارنگوسکوپی با آینه است. چین های صوتی در وضعیت باز و بسته ترسیم می شوند به گونه ای که انکار ساختارهای خطی سفتی هستند که حول کامیشر قدامی می چرخند…

Read More