بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:به کودکتان برچسب نزنید:

بهترین مرکز نروفیدبک در کرج:به کودکتان برچسب نزنید

👼 به کودکتان برچسب نزنید: وقتی که برچسب خجالتی بودن یا غیر اجتماعی به یک کودک زده می شود به تدریج او با خودش فکر می کند که واقعا خجالتی و غیر اجتماعی است و این خود تبدیل به یک پیشگویی خود کام بخش می گردد که طی آن رفتار انزواطلبانه وخجالتی بودن را یاد خواهند گرفت.

ادامه مطلب  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی محمدصادق باقری | تهران خیابان شریعتی

Related posts