کلینیک نوروفیدبک البرز:اثربخشی نوروفیدبک در کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر

کلینیک نوروفیدبک البرز:اثربخشی نوروفیدبک در کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر

یافته‌های QEEG نشان می‌دهد بیماران آلزایمر در مقایسه با افراد مسن سالم دارای فعالیت تتای بیشتری هستند. 
در این مقاله 10 بیمار 61-90 ساله تحت آموزش نوروفیدبک قرار گرفتند. ارزیابی توسط آزمون CAMCOG پیش و پس از مداخله صورت گرفت.
نتایج نشان داد بیمارانی که نوروفیدبک دریافت کردند کارکردهای شناختی پایداری داشتند. بهبودی در حافظه، یادآوری اطلاعات و بازشناسی در این افراد دیده شد.

ادامه مطلب  گفتاردرمانی آنلاین و اسامی گفتاردرمانان فاز چهار مهرشهر کرج + کاردرمانی و اسامی کاردرمانان کرج l

Related posts