مقاله تخصصی مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک گفتار توانگستر کرج

کلینیک نوروفیدبک در کرج

مقاله تخصصی مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک  گفتار توانگستر کرج   نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است ، که بازخورد عصبی نیز به آن گفته می شود ،این وسیله جزو پیشرفته ترین وسائل پزشکی نوین است که بخش زیادی از این تکنولوژی نوروفیدبک مدیون تلاشهای ناسا (سازمان فضایی آمریکا)در سالهای اخیر است . برای دیدن فیلم بر روی تصویر زیر کلیک کنید  منبع اصلی فیلم : https://doctor-speech.ir/neurofeedbackalborz.mp4   نوروفیدبک چیست؟ در روش نوروفیدبک تراپی شما در مقابل یک مانیتور می نشینید و الکترودی که روی سر شما قرار دارد امواج مغزی شما را…

Read More

 مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک  گفتارتوانگستر کرج

   مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک گفتار توانگستر کرج   نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است ، که بازخورد عصبی نیز به آن گفته می شود ،این وسیله جزو پیشرفته ترین وسائل پزشکی نوین است که بخش زیادی از این تکنولوژی نوروفیدبک مدیون تلاشهای ناسا (سازمان فضایی آمریکا)در سالهای اخیر است . برای دیدن فیلم بر روی تصویر زیر کلیک کنید  منبع اصلی فیلم : https://doctor-speech.ir/neurofeedbackalborz.mp4   نوروفیدبک چیست؟ در روش نوروفیدبک تراپی شما در مقابل یک مانیتور می نشینید و الکترودی که روی سر شما قرار دارد امواج مغزی شما را دریافت…

Read More